PRODUCTES

L'ENERGIA DEL BOSC 
 
La matèria prima que treiem dels boscos veins ens serveix per fer diferents productes: