Biomassa

 La Biomassa Forestal és el producte energètic renovable

que obtenim de subproductes llenyosos; branques, escorçes i restes.

 

L'aprofitament de la biomassa contribueix a la gestió sostenible dels boscos,

la prevenció d'incendis , la independència energètica i és una bona alternativa davant els combustibles fòssils.

L'ús principal de la biomassa és l'energia tèrmica, tant per a llars, indústries i serveis. 

 

La biomassa que oferim és l'estella de 3 - 5 cm.