Carbó

El carbó vegetal s'obté de la combustió incompleta de la llenya.

Anteriorment es realitzava en piles de carbó;

Des del 2012 el fem coure en caldera.

  • Carbó d'alzina per a restaurants, sac de 15 o 18 Kg.
  • Dos models de bososes de carbó vegetal per a benzineres, comerços, etc.