TREBALLS FORESTALS

 
 
L' any 2021 els boscos de catalunya ocupaven més de 2 milions de hectàrees,
un 63,8% de la superfície total de Catalunya.
Aquests números que van creixent, són el resultat de l'abandó rural, agrícola i remader.
 
Una bona gestió dels boscos implica la millora de l'ecosistema, més capacitat de retenció de CO2, menor risc d'incendis, etc.
 

 SERVEIS MASDEUS presta serveis en:

    ▶ Aclarides de millora, Manteniment d’espais verds.

    ▶ Franges de prevenció contra incendis, Reducció de la vegetació en els perímetres establerts.

    ▶ Aprofitaments forestals, Gestió forestal orientada a finalitats comercials.

    ▶ Recuperació i manteniment de lleres i pastures, Gestió de la vegetació per a usos concrets.

    ▶ Millora d’hàbitats: Tractaments específics per a millorar la salut de flora i fauna.