Feix d'ençenalls

De fusta de pi i plàtan.

Fusta de pi i plàtan, molt sec, per facilitar l'encesa del foc.